Energie Prestatie Advies

 

Het Energie Prestatie Advies is een uitgebreid onderzoek naar de energieprestatie van uw bedrijf. Na een analyse krijgt u een totaalbeeld van het energieverbruik en de besparingsmogelijkheden. Geas Energiewacht verzorgt snel en deskundig advies.

Wat is een Energie Prestatie Advies?

Het Energie Prestatie Advies (EPA) is een onderzoek naar de energieprestatie van uw woning of bedrijf door onze energieadviseur en geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen (muren, beglazing, huidige ventilatie, soort verlichting, etc.). De energieprestaties worden vertaald in een Energie Index en/of het bekende vereenvoudigde energielabel.

Een EPA kan worden opgesteld voor woningen (EPA-W) of utiliteitsgebouwen (EPA-U). Woningcorporaties en andere verhuurders zijn verplicht om een geldig energielabel te overhandigen bij verhuur of verkoop van de woning of het gebouw. Het EPA-U label geeft aan hoe energiezuinig het gebouw is en welke energiebesparende stappen bij het gebouw passen. Daarbij wordt rekening gehouden met het gebruikersgedrag.

 

Het energielabel voor utiliteit

De term utiliteitsgebouw staat voor een gebouw zonder woonbestemming. Dit zijn bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen, sportaccomodaties en kantoren. Geas Energiewacht kan u helpen met het opstellen van een energielabel voor dit soort panden.

Het maken van het energielabel voor utiliteitsgebouwen gaat iets anders in zijn werk dan bij woningen. Waar u bij een woning een voorlopig label zelf online kan omzetten naar een definitief energielabel, moet er bij een utiliteitsgebouw een afspraak worden gemaakt met een gecertificeerde EPA-U adviseur om het gebouw te inspecteren. De adviseur geeft u inzicht in de (financiële) gevolgen en de opbrengsten van de energiebesparende mogelijkheden.

Voordelen EPA-U

  • Fiscale tegemoetkoming opstellen EPA;
  • Fiscaal voordeel op kosten uitvoering energiebesparende maatregelen;
  • Wet milieubeheer: goede basis bij opstellen meerjarenafspraken met de gemeente;
  • Verlaging van energielasten.

Onderdelen van een EPA-U rapport

Beschrijving van het pand

Beschrijving van het pand

Energiehuishouding

Energiehuishouding

Besparingsmaatregelen

Besparingsmaatregelen

Samengesteld pakket maatregelen

Samengesteld pakket maatregelen

Toelichting op energiemaatregelen

Toelichting op energiemaatregelen

Mogelijkheden voor fiscale aftrek

Mogelijkheden voor fiscale aftrek

Totale kosten

Totale kosten

Advies subsidies

Advies subsidies

EPA-U advies

  • Een EPA-U advies geeft een totaalbeeld op het gebied van energieverbruik én de bespaarmogelijkheden;
  • In het rapport zijn diverse mogelijkheden uitgewerkt. Hierdoor kunt u maximaal besparen;
  • Op sommige energiebesparende maatregelen verstrekt de overheid subsidie, waardoor de terugverdientijd flink wordt verkort. Onze energie-adviseur informeert u en helpt bij het aanvragen hiervan;
  • In het rapport is het wettelijk verplichte energielabel opgenomen.

Energielabel verplicht in 2023 

Nieuwe en bestaande kantoren moeten per 2023 verplicht energielabel C hebben. Voldoet het pand per 2023 niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Kleine kantoren tot 100m2 worden uitgesloten van deze plicht.

Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Onze adviseurs helpen u graag bij het bepalen van slimme oplossingen om uw kantoor naar energielabel C of hoger te brengen.

 

Meer informatie

Hebt u nog vragen of wilt u vrijblijvend advies over een een maatwerkoplossing? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van experts bekijkt dan graag hoe wij u een oplossing kunnen bieden. Wij adviseren wij u graag.

Naam*
Postcode
Straatnaam
Woonplaats
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Opmerking

 

© 2019 Geas Energiewacht. Alle rechten voorbehouden.