Samenwerking Ons Huis en Energiewacht bij groot project Zonnepanelen

Samenwerking Ons Huis en Energiewacht bij groot project Zonnepanelen

Medio 2016 is de Enschedese wooncorporatie Ons Huis gestart met een even ambitieus als omvangrijk project. Een groep van 600 van haar huurders wordt benaderd om deel te nemen aan dit project: het plaatsen van zonnepanelen op het dak van hun woning. Voorafgaand hieraan heeft Ons Huis geschikte woningen geselecteerd op basis van ligging van de woning en hellingshoek van het dak. Uit vooronderzoek is gebleken dat een meerderheid van de huurders bereid is financieel bij te dragen aan deze investering. Plaatsing van een zonnepaneleninstallatie levert de huurder uiteindelijk een maandelijkse besparing op (van 10 tot 25 euro) die hoger is dan de maandelijkse bijdrage.

Voor het plaatsen van de zonnepaneleninstallaties is Ons Huis een samenwerking aangegaan met Energiewacht. Gezien het feit dat wij inmiddels al duizenden zonnepanelen hebben geplaatst, zijn wij in staat om onze expertise op het gebied van zonne-energie te vertalen in een doeltreffende realisatie van dit project. Voor elke individuele woning wordt door ons een voorstel op maat opgesteld. Elke geselecteerde huurder ontvangt een persoonlijk plan, met informatie over zowel de werking en installatie van zonnepanelen als planning, gang van zaken en maandelijkse kosten en opbrengsten. Energiewacht gaat in opdracht van Ons Huis de totale projectbegeleiding en -uitvoering verzorgen: van de gesprekken met en begeleiding van de huurders tot de daadwerkelijke plaatsing van de panelen op het dak en het installeren van de zonnestroominstallatie. Wij monitoren en evalueren de ervaringen van de huurders. Bij positieve ervaringen kan Ons Huis vervolgens besluiten in de toekomst meer huurders een dergelijk systeem aan te bieden.

Het energiebeleid dat Ons Huis sinds 2011 voert, heeft als doel het energieverbruik van haar ruim 5.000 huurwoningen, verspreid over Enschede, Boekelo en Hengelo, in 2020 met minstens 20% te verminderen. Daarnaast vindt de wooncorporatie het belangrijk om de woonlasten voor haar huurders zo veel mogelijk te beperken. Middels dit project kunnen beide beoogde doelen worden bereikt.


Terug naar nieuwsoverzicht

Een ogenblik geduld a.u.b. Je aanvraag wordt verwerkt...