Geas implementeert Warmtewet binnen WBO Wonen

Geas implementeert Warmtewet binnen WBO Wonen

Met ingang van februari 2016 heeft de Oldenzaalse woningcorporatie WBO Wonen Geas Energiewacht ingeschakeld om de storingsdienst en het periodieke onderhoud van haar ketelhuizen te verzorgen. Cees Bakker, account manager Geas Energiewacht, vertelt dat het hier gaat om een nieuw project, waarbij het onderhoudscontract de basis vormt voor een langdurige samenwerking tussen beide organisaties. Bovendien gaat men bekijken of er binnen deze aanpak ook op energetisch gebied nog winst te behalen valt. 

De kernvraag die WBO Wonen in de gesprekken voorafgaand aan de samenwerking stelde, was: kan Geas Energiewacht als regisseur optreden om de implementatie van de nieuwe Warmtewet met alle bijbehorende werkzaamheden voor WBO Wonen op korte termijn te regelen. Daarbij was het van belang dat men in staat was om zich te houden aan de geldende wet en regelgeving, en daar waar mogelijk slim in te springen op veranderingen en wijzigingen in de ketelhuizen van WBO Wonen – met inachtneming van het feit dat de woningcorporatie haar klanten maximaal wil bedienen tegen een zo laag mogelijk tarief. ‘Aanleiding was de Warmtewet die per 1 januari 2014 van kracht werd, volgens welke een wooncorporatie wordt beschouwd als energieleverancier’ vertelt Gerben Heering, coördinator bedrijfsbureau van WBO Wonen.

‘Als zodanig moet deze voldoen aan regels richting zijn afnemers; in ons geval zijn dat dus onze huurders. De leverancier moet zijn afnemers ook de mogelijkheid bieden om digitaal hun eventuele klachten te registreren. Geas Energiewacht heeft zijn automatiseringssysteem dusdanig goed op orde dat zij die rol voor ons kunnen vervullen. In het geval van een klacht of storing kunnen zij snel en adequaat reageren. Bij elke storing die langer duurt dan 4 uur, zijn wij als woningcorporatie c.q. energieleverancier namelijk verplicht om een vergoeding uit te keren. Die bedragen kunnen al snel sterk oplopen, een risico dat we willen voorkomen door de storing zo snel mogelijk op te lossen. Al deze aspecten heeft Geas Energiewacht perfect onder controle, binnen de organisatie is veel kennis en kunde aanwezig. Die willen wij benutten om ons huidige bezit te onderhouden en te verbeteren, zodat onze ketels up-to-date en energiezuinig zijn – met als resultaat een woonlastenreductie voor onze huurders. Onze kernvraag werd dan ook op alle vlakken positief beantwoord; de samenwerking is per 1 februari live gegaan.’


Terug naar nieuwsoverzicht

© 2019 Geas Energiewacht. Alle rechten voorbehouden.